Om vår förskola

Vår förskola är Grön Flagg-certifierad. Tillsammans med barnen arbetar vi mot hållbar utveckling; socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

odlingar på förskolegården

I vårt arbete med Kretslopp fokuserar vi på följande områden:

Årstider

Pedagogerna arbetar för att synliggöra årstiderna genom att erbjuda barnen olika aktiviteter beroende på intresse och årstid.

Odling

Vill vi att barnen ska reflektera och känna ansvar över förskolans miljö, genom att vara delaktiga i odlingens processer.

Nedbrytning

Vi vill göra barnen medvetna om olika slags kretslopp,
genom att låta dem vara med och kompostera, sopsortera samt plocka skräp.