Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande

Genom att bejaka och ge utrymme för barnens egna tankar och idéer samt genom att arbeta med att göra barnen medvetna om att de kan och får vara med och påverka.

Föräldrasamverkan

Vi samverkar med föräldrarna genom

  • daglig kontakt vid hämtning och lämning
  • bloggar
  • föräldramöte 1 gång per läsår
  • föräldraråd som har möte ca 3 ggr per läsår
  • utvecklingssamtal
  • luciafirande, sommarfest och öppet hus

Ängens Föräldraråd

På förskolan finns ett Föräldraråd med föräldrarepresentanter från varje avdelning, personal samt förskolechefen Eva Eriksson. Rådet är ett forum för föräldrarna att få inflytande över förskolans verksamhet.