Avdelningar

Ängen har en småbarnsavdelning samt fyra ålderblandade. Småis har 12 platser med barn från 1 - ca 3 år. De åldersblandade avdelningarna har 17 platser med barn från 1-6 år.
Hos oss arbetar pedagogiskt utbildad personal; förskollärare och barnskötare på varje avdelning.

Förskolan har gemensam öppning/stängning, för att kunna ha högsta personaltäthet mitt på dagen, när vi har flest barn. Avdelningarna avlöser varandra så att alla arbetslag får reflektionstid tillsammans enligt vårt uppdrag Lpfö 98/2010.

Avdelningarnas gemensamma arbetssätt

Så här jobbar vi med barnen

  • I grupper med barn som jobbar ute eller inne med att närmare undersöka något av de tre fokusområdena.
  • Vi använder oss av IKT och andra hjälpmedel som behövs för vårt utforskande.
  • Vi kommunicerar och reflekterar med barnen kring det vi gjort och upplevt. Barnen får möjlighet att arbeta vidare i olika utrycksformer och estetiska uttryckssätt; exempelvis bygga och konstruera, måla och skapa.
  • Barnen får inflytande och delaktighet i sitt eget lärande genom pedagoger som aktivt hör och lyssnar till deras tankar och ger barnen möjlighet att undersöka och ta reda på det barnen vill veta.