Rutiner

Inskolning

Inskolningen här på förskolan är till för att ni och ert barn ska få en så bra start som möjligt här hos oss. Under inskolningstiden (1-2 veckor) lär vi känna varandra. Ni berättar om ert barn och vi berättar om verksamheten. Den av personalen som har hand om inskolningen av ert barn är också den som blir ert barns ansvarspedagog, dvs den som har ett litet extra ansvar för ert barns utveckling och håller i utvecklingssamtalen. Vid ert första besök här hos oss så visar vi runt i lokalerna och ni får träffa alla barn och pedagoger. Sedan gör vi tillsammans upp tider för resten av inskolningstiden så att det ska bli så bra som möjligt för er och ert barn.

Överlämning till förskoleklass

Vi har ett gott samarbete med skolan när det gäller överlämning till förskoleklass. Förskolebarnen besöker skolan vid några tillfällen för att lära känna förskoleklassens personal, lokaler och barn. De får även prova på att äta lunch i skolans matsal.

Vi har också en fadderverksamhet, vilket innebär att varje förskolebarn får en fadder från skolans åk. 1. Faddrarnas uppgift är att ta hand om förskolebarnen på allra bästa sätt.

Sjukanmälan/frånvaro

Ring alltid och meddela om ert barn är sjuk eller ledig.
Man kan också anmäla frånvaro via sms, nummer se förstasidan.