Om vår förskola

bild i skogen

Tre förmiddagar i veckan delar vi upp barnen i mindre grupper, där vi arbetar med vårt projekt som nu är "Vatten i en hållbar framtid"

Vår förskola ligger nära skogen och vi gör under stora delar av året skogsutflykter varje vecka där vi leker, utforskar, upptäcker och jobbar med vårt projekt. Vi pedagoger fångar upp barnens intressen och utmanar deras nyfikenhet och lust att lära.

Vi arbetar också med värdegrundsfrågor, som hur vi bemöter varandra, visar hänsyn och respekt, omtanke och empati och allas lika värde.

Vi har nära till Alviks skola där vi varje vecka har tillgång till idrottshallen. Dit går vi och har "gympa". Vi leker lekar, har hinderbanor, provar på olika sporter mm.

Våra traditioner här på förskolan:

  • Julgransplundring
  • "Semmelloppet" på skidor/kälke på fettisdag
  • Skoterutflykt tillsammans med barn och föräldrar
  • Påsklunch
  • Öppet hus
  • Luciafest
  • Jullunch​