Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alviks förskolas systematiska kvalitetsarbete: utvecklingsområden 2018/2019

Alviks förskolas prioriterade mål

Utvecklingsområden

Våra utvecklingsområden är IKT (digital kompetens) och pedagogisk dokumentation. Vi satsar på att utveckla vår verksamhet med hjälp av dokumentationer som vi både i arbetslaget och tillsammans med barnen reflekterar kring. Detta för att se var barnen är på väg, vad de intresserar sig av, vad vi kan tillföra och hur barnen får så bra utbildning och undervisning som möjligt. Vi undersöker och tillför olika digitala verktyg för att komplettera och visa på fler sätt att lära. Vi vill att barnen ska bli producenter istället för konsumenter i sitt användande av tex lärplatta. Vi arbetar också med att utforma ett arbetssätt där lärplattor ingår i barnens lärandeprocesser.

Nu pågår också ett arbete med att använda edWise som är en informationskanal mellan förskolan och hemmet, och även Learnify som är ett lärredskap för pedagoger inom edWise.​