Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande​

 • Vi ser inflytande som en naturlig del av vår verksamhet. I det dagliga arbetet med barnen är vi pedagoger lyhörda och fångar upp barnens intressen och önskemål, för att sedan jobba vidare med det.
 • Vi utformar även miljön här på förskolan utifrån barnens intressen och behov.
 • Vi lägger stor vikt vid att vi alla visar respekt för varandras åsikter och att allas tankar och åsikter är lika mycket värda för både stora och små.
 • Vi anväder oss ofta av röstning då vi behöver komma fram till ett beslut, för att barnen ska få insikt hur demokrati fungerar.
 • Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter så att de på så sätt får möjlighet att påverka sin egen situation.

Föräldrasamverkan

Vi ser den dagliga kontakten med föräldrar som den viktigaste delen av föräldrasamverkan. Vi strävar efter att ha en öppen dialog där allt kan avhandlas. Alla frågor är lika viktiga, allt från stort till smått.

Vi samverkar med föräldrar på många olika sätt.

 • Föräldramöten
 • Utvecklingssamtal
 • Öppet hus
 • Luciafest
 • Skoterutflykt
 • Föräldraråd/Samråd
 • Blogg med information om förskolans verksamhet.