Barns inflytande, föräldrasamverkan

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnens behov och interssen får ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lpfö-98.

Hos oss ugår vi från barnens intressen som styr innehåll och tema för verksamheten närmast barnen.

Föräldrasamverkan:

  • Inskolning
  • Daglig kontakt
  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldraråd
  • Enkät
  • via edWise (webbaserad samtalsplattform)