Barns inflytande, föräldrasamverkan

Minimera
Barns inflytande

Barnen är byggstenarna i förskolans verksamhet. Det är barnens 
tankar och idéer som ligger till grund för verksamheten. Varje barn blir mött med respekt och lyssnas på och utifrån dessa tankar utvecklar pedagogerna verksamheten. Detta innebär att verksamheten är i ständig förändring allt eftersom barngruppen ändras.

Minimera
Föräldrasamverkan

Blogg

Från hösten 2016 har avdelningarna börjat blogga på Learnify. Syftet med bloggen är att ge föräldrar information om vad barnen får lära och uppleva i förskolan samt att ge föräldrar aktuell information.

Föräldramöte

En gång per år har förskolan föräldramöte där personalen informerar, samtalar och ger föräldrar möjlighet att komma med förslag och synpunkter på förskolans planerade verksamhet.

Föräldraråd

För att förbättra och utveckla verksamheten har förskolan ett föräldraråd, där föräldrarepresentanter, pedagoger, förskolechef och ibland kock medverkar. Du som förälder har möjlighet att vara med och påverka och känna delaktighet i vår förskola. Föräldrarådet träffas på kvällstid, ca 3 gånger/verksamhetsår. De olika avdelningarnas representanter finns anslaget i hallarna.

Utvecklingssamtal

En gång/verksamhetsår har vi utvecklingssamtal med er föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Om det finns föräldrar som vill ha ett extra samtal så kan ni kontakta pedagogerna på respektive avdelning och boka in ett samtal. För barn med annat modersmål än svenska sker utvecklingssamtalen med hjälp av tolksamtal via telefon.

Övrig föräldrasamverkan

Vid jultid har förskolan adventsfika/luciafika där ​föräldrarna blir inbjudna och under vårterminen brukar vi ha en sommarfest för barnen och deras familjer.