Avdelningar

Älvens förskola har fyra avdelningar.

På Blåklockan finns 15 barn i åldrarrna 1-5 år. Här arbetar tre pedagoger.

På Linnean finns 11 barn i åldrarna 1-5 år.​ Här arbetar tre pedagoger.

På Smörblomman finns 20 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar fyra pedagoger.

På Violen finns 19 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar tre pedagoger.