Förskolor med finsktalande personal

Sverigefinska barn i Luleå kommun har rätt att få kommunicera på sitt modersmål på förskolan. Den tvåspråkiga verksamheten utvecklar både barnets språkkunskaper och den kulturella identiteten. Luleå kommun arbetar enligt förskolans läroplan som medverkar till att barnen både får utveckla sitt modersmål och det svenska språket.

Luleå kommun som förvaltningsområde för finska arbetar medvetet och planmässigt för att organisera förskoleverksamheten helt eller delvis på finska.

Förskolor med tvåspråkig förskoleverksamhet

Förskolor med delvis finsktalande personal

Bergnäset (sörbyarna)
Bergnäset: Stenåsens förskolalänk till annan webbplats 
Bälinge: Bälinge förskolalänk till annan webbplats 
Ersnäs: Ersnäs förskolalänk till annan webbplats 

Centrala stan (Centrum - Bergviken - Kallkällan)
Kallkällan: Kallkällans förskolalänk till annan webbplats 
Centrum: Förskolan Solkattenlänk till annan webbplats 
Centrum: Seminariets förskolalänk till annan webbplats

Hertsön (Lerbäcken)
Hertsön: Snömannens förskolalänk till annan webbplats (tvåspråkig verksamhet)
Hertsön: Ängens förskolalänk till annan webbplats

Notviken (Mjölkudden - Karlsvik)
Mjölkudden: Munkebergs förskolalänk till annan webbplats 
Tuna: Kristallens förskolalänk till annan webbplats 
Notviken: Borgmästarens förskolalänk till annan webbplats

Gammelstad (Kyrkbyn - Rutvik)
Gammelstad: Bäckhagens förskolalänk till annan webbplats 
Rutvik: Förskolan Gnistanlänk till annan webbplats 

Råneå (norrbyarna)
Råneå: Renfanans förskolalänk till annan webbplats 
Råneå: Älvens förskolalänk till annan webbplats 
Jämtön: Jämtögårdens förskolalänk till annan webbplats 

Örnäset (Lövskatan - Skurholmen - Svartöstan)
Skurholmen: Haga förskolalänk till annan webbplats 
Skurholmen: Bergsprängarens förskolalänk till annan webbplats 
Skurholmen: Burströmska förskolalänk till annan webbplats 
Svartöstan: Svartöstadens förskolalänk till annan webbplats 

Sunderbyn 
Sunderbyn: Arealens förskolalänk till annan webbplats 
Sunderbyn: Storskiftets förskolalänk till annan webbplats (tvåspråkig verksamhet)
Sunderbyn: Hammarens förskolalänk till annan webbplats

Björkskatan (Bensbyn  - Lulsundet - Porsön  - Örarna)
Björkskatan: Brisens förskolalänk till annan webbplats 
Björkskatan: Boskatans förskolalänk till annan webbplats
Björkskatan: Ormbergets förskolalänk till annan webbplats
Björkskatan: Vintergatans förskolalänk till annan webbplats 
Porsön: Strandens förskolalänk till annan webbplats 
Porsön: Uddens förskolalänk till annan webbplats (tvåspråkig verksamhet)

Om ni önskar plats på en förskola med finskspråkig personal, glöm inte att ange det i ansökan.

Önskar ni plats på en förskola där vi för närvarande inte har finskspråkig förskolepersonal; meddela förskolechef att ni önskar få modersmål i förskolan.