Delvis tvåspråkiga förskolor i finska

Luleå kommun har varit förvaltningsområde för finska och har i dagsläget tre delvis tvåspråkiga förskolor i finska. Från 1 februari 2018 är Luleå kommun även förvaltningsområde för samiska och meänkieli. Process att starta väsentligt tvåspråkiga förskolor i alla tre språken pågår. Följ processen med tvåspråkiga förskolor.

Förskolor med delvis tvåspråkig förskoleverksamhet i finska

Om ni önskar plats på någon av de delvis tvåspråkiga förskolorna i finska, glöm inte att ange det i ansökan.

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till ett förstärkt språkstöd i förskolan. I första hand via en ordinarie personal på förskolan som kan språket. I andra hand via en modersmålslärare från Flerspråkscentrum en timme per vecka. För att du ska få förstärkt språkstöd måste du ange det nationella minoritetsspråket som modersmål i ansökan till förskola. Du behöver inte kunna tala eller ha kunskaper i språket för att få förstärkt språkstöd.