Allmän förskola 

Alla barn har från höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Allmän förskola ljer skolans läsårsplan och gäller inte under lovdagar och studiedagar.

Allmän förskola är för de 3 - 5 åringar, vars föräldrar har valt att vara hemma med sina barn. De har då rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka kostnadsfritt under terminerna.

Med allmän förskola menas avgiftsfri placering i förskola 3 timmar per dag, 15 timmar per vecka, d v s 525 timmar per år. Allmän förskola gäller från höstterminens start det år barnet fyller 3 år. När under dagen de 3 eller 5 timmarna ska infalla bestäms av respektive förskola i samråd med föräldrarna.

OBS! 3 - 5 åringar som går på allmän förskola och önskar utökning av vistelsetiden, måste skicka in en ny ansökan om förskoleplats!

Varianter av 15 timmar per vecka som INTE är allmän förskola:

3-5 åringar i förskolan som får nytt syskon har rätt till 15 timmar per vecka och blir då avgiftsfri under terminerna men får betala reducerad avgift under lovdagar ¹, mot inlämnande av lovdagsschema.

3-5 åringar i förskolan vars förälder är arbetssökande har rätt till 15 timmar per vecka och blir då avgiftsfri under terminerna men får betala reducerad avgift under lovdagar¹ mot inlämnande av lovdagsschema och veckorapport vid tillfälligt arbete. 

¹Lovdagar är fastställda av Barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt

Kundtjänst Barnomsorg
kundtjanst.barnomsorg@skol.lulea.se
0920-45 47 77 (telefontid kl 9-12)
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorgen
971 85 Luleå

Besöksadress: Repslagargatan 6, plan 6