Utvärdering intern Motorgården

Tillbaka

Fyll i formuläret nedan!

Kön *Ålder *Hur ofta besöker du Motorgården? *

Vad tycker du?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer delvis Stämmer inte alls
Bemötandet på Motorgården är bra

Jag är nöjd med öppettiderna

Gården är anpassad efter mina behov
Hur fick du information om Motorgården? *
Multiple selection