• Sagotunneln på Porsön
  • Comic Town på Tuna
  • Utsmyckning i Gammelstads sporthall
  • Utsmyckade soptunnor runt Hälsans stig
  • Luleå i nytt ljus 2013
  • Gångtunnel på Hertsön
  • Busskur vid Edeforsgatan
  • Utsmyckning av LLTs ledbussar
  • Sommararbetet 2013

D.I.O.R

D.I.O.R Luleå är en ungdomsverksamhet som syftar till att ungdomar i Luleå ska få ta plats i offentligheten. Om du är mellan 13-19 år och har idéer om utsmyckningar kontakta oss och få hjälp att förverkliga dina idéer!

D.I.O.R står för Delaktighet och Inflytande i det Offentliga Rummet.

Om du vill vara med eller bara har frågor kontakta ansvarig ledare Anna Timfält, se kontaktuppgifter i högerspalten.