Torg

På torget har du ett extra  vardagsrum. En plats utomhus där du kan träffas – planerat eller spontant. Här presenterar vi några av de torg och andra mötesplatser som finns i Luleå.