Tack till alla som bidragit med namn

Einar och Astrid Wanhatalo-Björnström, Gunilla Ek, Jennie, Robert och Melker Thelin, Mona och Torgny Lundberg, Åke Hansson, Cornelia Medfors, Irene Rönnbäck, Anna-Lena Andersson, Eva Lundgren, Karl-Olof Nilsson, Leif Johansson, Margareta Berglund, Thommy Johansson, Lena Brännmark, Anna- Karin Grahn, Andreas Marklund, Georgia Mäkitalo, Maria Bergqvist, Greger Sundqvist, Linda Erixon, Gun Hellström-Dahl, Katarina Sundkvist, Madelene Siekas, Inge Weber, Harald Öhman, Anita Westman, Elisabeth Östensson, Karina Wennberg, Maria Bergqvist, Tommy Lakso, Asta Malmstad, Birgitta Buska, Anders Funck, Gun Svedström, Johans Svanqvist, Hanna Edin, TayTay Myim, Dennis Svanberg, Madelen Nilsson, Inga- Greta Ekblom, Margareta Lundqvist, Berit Andersson, Tilde Sundström-Kanon, Josefine Reinholdt, Stefan Fredriksson, Margareta Wanhainen, Agnetha Bergström, Bernt Wikström, Gunnar Wikman, Owe Blom, Anna Tibbelin, Jonatan Reinholdt, Charlotte Reinholdt, Ellen Nordström, Ellen Hannu-Fors, Alise, Alma, Ann-Sofi och Per Öberg, Joline och Livia Forsberg, Filip Hellström, Anna- Karin Österström, Anneli Simonander, Stina Markström, Josefine Lindén, Åsa Lindfors, Anna-Sofia och Alice, Kiki Nyström, Barbro Alatalo, Familjen Samuelsson, Marlene Eriksson, Anneli Hagenlöv, Stina Oskarsson, Mats Johansson, Andreas Strandljung, Mollie och Pixie Strömshed, Ingemar Olofsson, Erik Sundström, Saga Henriksdotter, Inga Fridh, Christina Almquist, Saga Magnusson, Milton Hednäs, Ina Wahlberg, Monica Harju, Siv Pettersson, Inger Brännström, Rita Schmidt, Junie Chavez Johansson, Jessica Hardell, Ulf Mattila, Margareta Berglund, Kajsa Viklund, Eva Brolin, Eva Baudin, Riita Väyrynen, Jan- Olof Norman, Anita Andersson, Anneli Palmklint, Susanne Holmberg, Reidun Holstad Johansson, Anne Krispinsson, Britt Smed, Johanna och Simon Sundström, Rikard Arvidsson, Joakim Näsvall, Thord Engström, Linnea Sallkvist, Viveka Lindfors, Emma Lidström, Peter Palmqvist, Jenny Åström, Tora Hugosson, Sandra och Louise Bäcklund, Ola Öhman, Stig Lindberg, Hanna , Elina, Maria Engström, Roger Jönsson, Ann-Margret Bengtsson , Hendrik Visser , Uno Jedelind , Maja Breheim , Didrik Sandberg , Agnes Kieri, Anne-Christine Liinanki , Margareta Olsson, Kerstin Selberg, K-G Wikström, Margareta Lindgren, Karin Eriksson, Anna Kavelid, Östra skolan grundsärskolan Delta. Och sist men inte minst en extra eloge till Östra Skolan åk 1 i Luleå som skickat oss så fina teckningar och namnförslag på bävern i Stadsparken.