Foto: Per Pettersson

Bäver (Castor fiber)

Tisdagen den 20 januari 2015 var det dags för jubileum i Stadsparken. Efter en period med ymnigt snöande och ordentlig kyla anlände nämligen en bäver till parken. Efter en namngivningstävling fick den namnet Beatris Bäver från Bäverly Hills

Sista snödjuret

Bävern blev det trettionde och sista snödjuret som vår hyllade konstnär Hans Englund gjorde till Stadsparken. De många åren av skulpterande i snö har slitit på leder i händerna och i och med detta jubileum är det en epok som går i graven. Vad som händer kommande år återstår att se.

Landets största gnagare

Bävern är ett vattenlevande däggdjur och vårt lands största gnagare. Den kan bli ändå upp till 1 m lång och väga uppemot 20 kg. Då den är nattaktiv och lever främst i och kring vatten så kan den vara svår att få syn på. Det som däremot kan skvallra om var det finns bäver är olika spår som exempelvis fällda träd. Med spolformig kropp, en svans som liknar en fena och med simhud mellan fingrarna är bävrarna perfekt anpassade till livet i vattnet. De klarar sig under vattnet utan att andas i upp till 20 minuter.

En duktig dammbyggare

Bävern kan enkelt fälla ett träd som är 20 cm tjockt på bara några timmar och den är känd för att skapa dammbyggnader som samlar upp bäckarnas vatten. På detta sätt säkerställer den ett jämt vattenstånd och att boets ingång alltid ligger under vattenytan. Samtidigt växer vattenväxter i dammen och unga mjuka träskott vid stranden som utgör bäverns föda. Under vintern när vattnet blivit till is livnär sig bävern på föda som den under sommaren dragit ner och satt fast i botten.

Förekomst i Sverige

I Sverige var arten utrotad omkring 1870 och kom tillbaka under 1920-talet. Mellan 1922 och 1939 hämtades ungefär 80 individer från Norge som fördelades på 19 olika ställen. Idag förekommer arten i centrala delar av landet och längs en bredare strimma vid Norrlands kustlinje.