Skärgårdsbåtar från Södra Hamnplan

Vill du ta dig ut i Luleås vackra skärgård som består av mer än 1300 öar startar du din tur från kajplatsen vid Södra Hamn.

Trafikinformation hittar du här.