Snöborgen

Nu börjar bygget med årets snöborg på södra hamnplan i Luleå

Fredag 26 januari var det premiär för åk och lek i snöborgen på Södra hamnplan. Natten till lördag 18 mars utsattes borgen för onödigt sabotage som förstörde möjligheten till vidare åk.

Parkavdelningen på Luleå kommun har under åren ständigt arbetat med att förnya och förbättra utbudet av vinterutsmyckning och aktivitetsytor i Luleå.
Under de senaste trettio åren har ett av de mest uppskattade inslagen varit de snödjur som skulpterats och presenterats i Stadsparken. Förra året gjorde dock en nyhet i form av en snöborg på Södra Hamnplan entré och det visade sig bli en minst sagt oöverträffad succé.

Snöborgen belsyt under kvällen

Foto: Susanne Lindholm

Tekniskt bygge

Ursprunget till borgen baseras på en skiss av Hans Englund som sedan vidarearbetats och måttsatts i en 3D-modell av Mats Holmström. Borgen är 8x8m i basen och den högsta punken ligger på 6 meters höjd.
För att bygga själva borgen går det åt ca 1000 kubikmeter snö som slungas upp i formar.

Snöborgen är byggd enligt samma koncept som förra året med vissa smärre modifieringar.- Ljussättningen har förändrats något i år, men i stort sett ser det likadant ut som ifjol.

Luleå stadsvapen är en av inspirationskällorna till form och utförande av borgen.

Succe för invigningshelgen 2017

Den första helgen räknades det in totalt 35 000 åk i rutschkanorna på Snöborgen. Mest var det under lördagen då över 16 000 åk registrerades av den IR-räknare som är monterad på platsen. Trots köbildning och tränsel tyckter dock besökarna att det var kul att borgen var tillbaka.

300 000 åk i rutschkanorna 2016

Förra året invigdes snöborgen den 5 februari och knappt en månad senare kunde personalen på parkavdelningen räkna att det varit närmare 300 000 åk i rutschkanorna under perioden.

Mätning av antal åk med hjälp av IR teknik används även i år.

Bildspel från invigningsdagen 2016

Foto: Susanne Lindholm

Södra hamn en bra plats

Med tanke på att Södra Hamnplan byggts för aktiviteter av alla slag kändes valet att bygga snöborgen där självklar.
Förutom borgen erbjuds besökarna flera olika sorters uteaktiviteter på samma ställe.
Till exempel en skridskobana, eldstäder med vindskydd, skottbana och ett litet skidspår.

Effektfull belysning

Totalt kommer borgen ha tre rutschbanor varav två ligger parallellt bredvid varandra och ger möjlighet till tävlingar. Borgen blir belyst både från in- och utsidan med speciella effekter som aktiveras då man åker i rutschbanorna.

Modellen

Modell: Mats Holmström

Modell: Mats Holmström