Torg och mötesplatser

Luleås parker och torg är en del av alla mötesplatser som finns i staden. Här kan man kan man koppla av i en av parkernas gröna rum, spela boll på öppna ytor, gunga i en lekplats eller gå på torgmarknad och köpa färska närproducerade produkter.

I Luleå finns parker och torg för alla typer av aktiviteter, det är rum där man kan mötas och umgås. Lekplatserna inbjuder till roligt lekande som ochså är utvecklande.

Frågor och felanmälan

SBF Kundtjänst 0920-45 44 44, kundtjanst.sbf@lulea.se

Felanmälan på webben