Stadsarkivets fotobokserie "Luleå-stad"

Sedan mitten av 1930-talet har Luleå kommun genom bland andra Helmer Widlund samlat historiska fotografier - idag omfattar samlingen mer än en miljon bilder och negativ.

För att tillgängliggöra bildsamlingarna för en bredare allmänhet och bidra till spridningen av Luleås egen historia har kommunikationskontoret och stadsarkivet tagit fram en serie historiska bilderböcker.


Luleå stad under andra världskriget

I den sjätte delen har vi fokus på staden under
andra världskriget. Utgiven 2015.

Pris: 230 kr


Luleå stad 1930-talet

I den femte delen har vi fokus på staden under
1930-talet. Utgiven 2014.

Pris: 230 kr

Luleå stad 1920-talet

I den fjärde delen har vi fokus på staden
under 1920-talet. Utgiven 2011.

Pris 230 kr

Luleå stad 1910-talet
I den andra delen visas stadens utveckling
under 1910-talet. Utgiven 2007.

 

Pris: 230 kr

Luleå stad 1924 och 2004

I den tredje delen har vi fokuserat på
Berhard Perssons fotografier från 1924.
Utgiven 2009.

Pris 230 kr

Luleå stad 1860-1909

I denna första del visas stadens utveckling under
perioden 1860-1909. Utgiven 2005.

Pris: 230 kr