"1960-talets Luleå"

Torghandel i Luleå på Loet 1964. I bakgrunden syns busstationen. Foto: Okänd

Torghandel i Luleå på Loet 1964. I bakgrunden syns busstationen. Foto: Okänd

1960-talet var ett årtionde som präglades av ungdomsrevolter, politiska protester och sexuell frigörelse. Biltrafiken ökade, folk flyttade in till staden och de gamla torpen byggdes om till sommar-stugor.

År 1960 har Luleå stad 30 105 invånare och åtta år senare 36 961. År 1969 slås sammans Råneå, Nederluleå kommuner och Luleå stad och blir Luleå kommun som då får 58 828 invånare.

Staden ändrar långsamt skepnad. Äldre trähus rivs och nya moderna byggnader uppförs. Gator och vägar anpassas till den ökade motortrafiken.

Ungdomarna låter håret vara långt, dricker mellanöl och lyssnar på Beatles, Beach Boys, The Platters eller andra grupper. De något äldre sköter om den nybyggda villan och putsar på Amazonen eller PVn. Vardagsrummet möbleras med utgångspunkt från TV:n och vi ser Hylands hörna eller High Chapparal.

Vi konsumerar och det nya samhället kräver nya stadsplaner, mycket på grund av den ökande biltrafiken och de stora varuhusens ankomst. På landsbygden omvandlas gamla torp till sommarbostäder. Den nya orienteringen ligger mot städerna, där finns framtiden.

Småbåtshamnen i Norra hamn, år 1963. Foto: Helmer Widlund.

Småbåtshamnen i Norra hamn, 1963. Till vänster syns koksmagasinen.
Foto: Helmer Widlund


Sandviksgatan mot Residensgatan, år 1968.Foto: Helmer Widlund.

Sandviksgatan från Bergnäsbron mot Residensgatan, 1968.   Foto: Helmer Widlund


Landshövding Manfred Näslund under 1960-talet.

Landshövding Manfred Näslund och hans chaufför Bertil Åberg, 1960-tal. Foto: Okänd


Gamla Västra skolan, år 1964.Foto: Helmer Widlund.

Korsningen Storgatan - Trädgårdsgatan, 1964. Gamla Västra skolan uppförd 1880 och nedbränd hösten 1964 som övningsobjekt för brandkåren.         Foto: Helmer Widlund

Kyrkogatan, till höger syns stadshotellet och terassen. Foto: Helmer Widlund.

Kyrkogatan från Skeppsbrogatan, 1960. Till höger syns Stadshotellet och terrassen, där numera biblioteket finns.  Foto: Helmer Widlund


Vykortsbild av Shopping.Foto: Rune Espling.

Vykortsbild av Shopping.    Foto: Rune Espling

Luleå busstation flyttas från Båthusbacken till Loet, år 1963.

Luleå busstation flyttas från Båthusbacken till Loet i december 1963.    Foto: Okänd

Utbyggnad av Bodenvägen, år 1962.

Utbyggnaden av Bodenvägen, 1962. Från Smedjegatan mot Mjölkudden. Foto: Okänd


Bogserbåtarna Thetis och Poseidon ligger förtöjda vid Hamnpiren, år 1961.Foto: Helmer Widlund.

Neptunbolagets bogserbåtar Thetis och Poseidon förtöjda vid Hamnpiren, 1961.  Foto: Helmer Widlund


Text och bilder är ett urval från utställningen "60-talets Luleå".
Se fler historiska bilder