Bilder från Klubbviken på 1930-talet

Restaurangen på Klubbviken på 1930-talet. Fullastad passagerartransport avgår. Fotograf: Okänd.

Nu publiceras i bildarkivet en mindre samling bilder från 1930-talets café- och restaurangverksamhet på Klubbviken som då drevs av familjen Eriksson.

Familjen Eriksson drev också trafikrörelse i Luleå Stad, närmare bestämt ett antal busslinjer. Verksamheten på ön hade sina glansdagar under 1930-talet vilket också de flesta bilderna är från.

Efter andra världskrigets utbrott stängdes anläggningen och användes istället som privat sommarställe för familjen. Alla fastigheter i familjens ägo såldes till kommunen under 1950-talet, eftersom kommunen började planera för muddring och iordningställande av infartsleder till hamnområdet.

Till historiska bildarkivetlänk till annan webbplats
(Använd Avancerade Sök uppe till höger och Fyll i Topografi: Skärgård/Klubbviken för bästa resultat)