Kartor över inlösta områden (Obs ej alla)

Områden inlösta av Luleå kommun 1965-1988.

Se större karta i pdföppnas i nytt fönster

Kartan visar en del av områdena som löstes in av kommunen. Årtalen ovan är åren då områden löstes in.

Nedan kan ni se inlösta områden mer i detalj. Ibland gjordes inlösen koncentrerat under något år, ibland under en längre tid av år.

Kartor mm
Årtalen nedan vid kartorna visar kartans datering, ej åren för inlösning.
Mjölkudden, kvarterskarta omkring 1963 öppnas i nytt fönster(1)öppnas i nytt fönster

Börstskär stadsägor 1933 öppnas i nytt fönster(2)
Börstskär 1966, (2) del av grundkartaöppnas i nytt fönster
Börstskär stadsägor 1972 (2)

Uddebo (Svartö laxfiske) planskiss över byggnader 1966 öppnas i nytt fönster(3)

Gräsören, Inre och Yttre Sandskären, 1974öppnas i nytt fönster (4)

Inre Hertsöfjärden inkl Kalvholmen, 1974öppnas i nytt fönster (5)
Yttre Hertsöfjärden, 1974öppnas i nytt fönster (6)

Läs även
Händelser som format Luleå under perioden

Tillbaka till nyheten