Händelser i Luleå 2000-2014

 • 2000-12 Inflyttning till Gymnasiebyn i centrala Luleå, kv Hackspetten och Örnen
 • 2002-08-29 Smedjan i kvarteret Abborren invigs.
 • 2003-04-03 Folkets Hus i kvarteret Katten brinner ned till grunden.
 • 2003 Hälsans hus tas i bruk under våren.
 • 2004 Inflyttning till Gymnasiebyn i centrala Luleå, kv Lärkan
 • 2004-10 Luleå kommuns första friskola, NTI gymnasiet, invigs.
 • 2005-04-04 Första spadtaget för Kulturhuset i kvarteret Uttern.
 • 2006 F d daghemmet Staren i kvarteret Staren rivs.
 • 2006 Inflyttning till Gymnasiebyn i centrala Luleå, kv Kungsfågeln.
 • 2006-08-28 Invigning av Gymnasiebyn.
 • 2007-01-12 Invigningsfesten för Kulturens hus börjar, festen pågår sedan till 4:e februari 2007.
 • 2010 Den kvarvarande vipparmsportalkranen i Södra hamn blir byggnadsminnesförklarad.
 • 2010 Fritz Olssons f d fastighet i hörnet Smedjegatan - Storgatan rivs.
 • 2011 Facebook beslutar sig för att bygga serverhallar i Luleå.
 • 2011-01-01 Örnäsets församling, som bildades 1963 genom delning av domkyrkoförsamlingen, slås samman med Luleå domkyrkoförsamling.
 • 2011-12-14 Dagstidningen Norrbottens-Kuriren, utgiven i Luleå, firar 150-årsjubileum.
 • 2012-05 Gamla Centralhotellet i kv Hönan rivs under maj-juni. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1880 men eldhärjades 1936 och renoverades exteriört i funkisstil.
 • 2012 Renovering av vipparmskranen i Södra hamn färdigställs.
 • 2013 Luleåkalaset byter namn till Luleå hamnfestival.
 • 2013-03-16 Världsrekordförsök- världens största mänskliga hand.
 • 2013-08 I slutet av augusti passerar Luleå kommun 75 000 invånare.
 • 2013-08-15 Martin Ljungs gata invigs.
 • 2013-08-16 Med anledning av Kungens 40 år på tronen besöker kungaparet Luleå.
 • 2013-08-22 Kronprinsessan Viktoria anländer med ostindienfararen Götheborg och inviger Södra hamnplan.
 • 2013-08-31 Invigning av den renoverade sporthallen Pontushallen, numera Luleå Energi Arena
 • 2014 Luleå Hockey firar 30 år i elitserien.
 • 2014 Den kommunala hamnförvaltningen blir kommunalt bolag under namnet Luleå Hamn AB
 • Luleå kommunfullmäktige firar 150 år.

Ur boken "Luleå kommunfullmäktige 150 år, 1864-2014"