Händelser i Luleå 1960-1999

1960-talet

 • 1960-06 Beslut om ny malmhamn och farled
 • 1960-10-02 Biografen Röda Kvarn stängs
 • 1962 Domus i kvarteret Abborren invigs
 • 1962 Hantverkshyddan på Gråskälören rivs under sommaren
 • 1962 Mjölkuddsbanken uppförs
 • 1963 Örnäskyrkan uppförs
 • 1963-09-11 Sandsugaren Ham bryter igenom vid Klubbviken
 • 1963-12-03 Busstationen (även byggnaden) flyttas från Båthusbacken till Loet
 • 1964-10-09 Gamla Västra folkskolan bränns ned
 • 1964-11-26 EPA öppnar sitt varuhus i kvarteret Tjädern
 • 1965-05 Nytt stadsbibliotek invigs
 • 1965-05 F d rådhuset, biblioteket bränns ned
 • 1965-07-31 Frejakranen rivs genom sprängningar
 • 1965-09-07 Ny malmhamn invigs av statsminister Tage Erlander
 • 1965-09-25 Sporthallen invigs 25 och 26 september
 • 1965-10-11 Nya brandstationen tas i bruk
 • 1966 Ring-Baren vid Storgatan öppnas
 • 1966-03-22 Biografen Vågen öppnar i kvarteret Tjädern
 • 1967 Andra våningen på Domus varuhus, kv Abborren, byggs
 • 1967 Norrbottensteatern startar sin verksamhet
 • 1967-09-03 Högertrafik införs
 • 1969 Mjölkuddskyrkan uppförs
 • 1969-01-01 Luleå blir storkommun

1970-talet

 • 1970-09 Ishallen Delfinen invigs
 • 1971 Tekniska Högskolan startar sin verksamhet
 • 1972 Valand City uppförs
 • 1972 Brandstationen rivs
 • 1975 Hertsökyrkan uppförs
 • 1975 Norrländska Socialdemokratens byggnad invigs på hösten
 • 1975 Stadsökyrkan uppförs
 • 1976 Bergnäskyrkan uppförs
 • 1976 Porsökyrkan uppförs
 • 1976-01-27 EPA:s Stormarknad byter namn till BRA Stormarknad
 • 1976-10-15 Landstingshuset klart för inflyttning
 • 1977 BRA Stormarknad byter namn till B&W
 • 1977 Gültzauuddens restaurang rivs

1980-talet

 • 1982-12 -10 MS Patricia anländer till Norra hamn
 • 1984-10 30 MS Patricia lämnar Luleå
 • 1986-02-25 Arcushallen invigs
 • 1986-03 Busstationen på Loet rivs 3-21 mars
 • 1986-03-15 Nya busstationen på Loet färdigställs
 • 1988 VM-seglingarna

1990-talet

 • 1991-03 Karusellport installeras i Domus, kvarteret Abborren
 • 1994-06-07 Första spadtaget för nya malmhamen på Sandskär
 • 1996-11-07 Ny malmhamn invigs
 • 1999-09-01 Sunderbyns sjukhus invigs