Händelser i Luleå 1900-1959

1900 - 1909

 • 1900 Ångfärjan Trafik startar med turer över Luleälven mellan Bergnäset och Luleå
 • 1901 Saluhallen invigs
 • 1901 Södra hamnspåret börjas byggas
 • 1901 Frejabolagets lastningskran på Svartön färdigställs
 • 1901-09-01 Östra folkskolan invigs
 • 1902 Luleå Bryggeri tas i bruk
 • 1902-02-22 Ruuthska fastigheten brinner ned och sju personer omkommer
 • 1902-12-27 Nytt länslasarett invigs
 • 1903 Banleden Narvik - Luleå invigs av Oscar II under sommaren
 • 1903-04-15 Bibliotek med personal öppnas i staden
 • 1903-10-01 Stadshotellet invigs
 • 1904 Kyrkan blir domkyrka
 • 1904 Vatten- och kloakledningar börjas dras
 • 1904 Kombinerade stadshotellet och stadshuset färdigställs
 • 1904 Luleå Järnverks AB bildas och uppför ett järnverk i Karlsvik
 • 1906 Första Barnens Dag i Luleå
 • 1906 Ebeneser invigs
 • 1906 Första flottbesöket i Luleå under sommaren
 • 1906-10-06 Luleå Järnverk startar sin produktion i Karlsvik
 • 1907 Folkskollärarseminarium inrättas
 • 1907-10-07 Norrbottens regemente flyttar till Boden och excercisfältet på Notviken upphör
 • 1908 Högre Allmänna läroverket uppförs
 • 1908-07-03 Altappens sågverk brinner ned

1910 - 1934

 • 1911 Folkskollärarseminariets lokaler på Östermalm uppförs
 • 1911-04-06 Luleå träsliperi i Karlshäll anläggs
 • 1912 Notviksverkstaden invigs
 • 1912-09-01 Luleå Trämassefabrik i Karlshäll startar sin verksamhet
 • 1914 Officersmässen flyttas från Notviken till Luleå, sedermera Folkets Hus
 • 1914-03-12 Kung Gustaf V, kronprins Gustaf (VI) Adolf och kronprinsessan Margareta besöker Luleå
 • 1914-08 Odéonbiografen invigs. Byter sedermera namn till Sagabiografen
 • 1916 Änke- och Pupillkassans hus invigs
 • 1917 Hermelinsstatyn invigs i Hermelinsparken
 • 1919 Hamnkontoret i kvarteret Ripan uppförs
 • 1921-07 Jubileumsutställning - Luleå stad 300 år
 • 1925 Luleå Järnverk går i konkurs
 • 1931-01-07 Norrskensflammans tryckeri och Lalanders affär brinner

1935 - 1959

 • 1936-07-21 Norrbottens museums byggnad invigs av kronprins Gustaf Adolf
 • 1939-12-20 Regeringsbeslut om inrättande av järnverk i Luleå
 • 1940-03-03 Norrskensflamman sprängs, fem personer omkommer
 • 1941 Byggandet av järnverket på Svartön kommer igång
 • 1943-09-11 Första tappningen i tackjärnverket, NJA
 • 1951 Handelsgymnasium startas
 • 1951-07 Luleå övergår till femsiffriga telefonnummer
 • 1954 Posthuset invigs
 • 1954-07-07 Bergnäsbron invigs av prins Bertil
 • 1955-10-27 Shopping invigs
 • 1956 Saluhallen rivs under sommaren/hösten
 • 1957-03-23 Luleå badhus, Pontusbadet, invigs av landshövding Folke Thunborg
 • 1957-11 Första trafikljuset invigs i korsningen Kungsgatan - Storgatan
 • 1958-01-30 Stadshuset invigs
 • 1959-09-07 Stadshotellets tak brinner