Händelser i Luleå 1850-1899

1850-talet

 • 1851-04-29 Kungligt beslut att residenset ska flytta från Piteå till Luleå
 • 1852 Nytt länsfängelse börjar uppföras
 • 1855-08-02 Kimröksfabriken på Hamnholmen brinner ned
 • 1856-06-25 Luleå blir residensstad
 • 1857 Filialbank inrättas
 • 1857-09 Telegrafstation öppnas
 • 1858 Beslut att uppföra läroverk
 • 1858 Kronprins Carl (XV) gästar staden
 • 1858 Besluta att inrätta länslasarett i Luleå
 • 1859 Nytt rådhus uppförs

1860 - talet

 • 1861 Norrbottens-Kuriren utkommer med första numret
 • 1861-01-07 Nya rådhuset tas i bruk
 • 1863 Norrbottens läns landsting inrättas
 • 1863-01-28 Läroverket invigs ("språklådan")
 • 1864 Luleå stadsfullmäktige inrättas
 • 1864-10-29 Luleå Sparbank öppnar
 • 1867-11-30 Bayerska ölbryggeri brinner ned

1870 - talet

 • 1870-06 Kronprins Oscar (II) gästar staden
 • 1871 Altappens såg- och järnverk anläggs på Finnklipporna
 • 1873 Riksbank inrättas i Luleå
 • 1875 Luleå Flickskola öppnas
 • 1875 Sågverk i Karlsvik uppförs av Bodträskfors AB
 • 1876-09-10 Kyrkogården vid landstingshuset invigs
 • 1877 Utställning och lantbruksmöte
 • 1877 Nytt lasarett i Eurénska gården vid residenset
 • 1877 Karantänstallarna uppförs på Koudden (Malmudden)
 • 1878 Altappens valsverk uppförs

1880 - talet

 • 1880 Invigning av Västra folkskolan
 • 1880-10-15 Beslut att Norrbottens Fältjägarekår skulle ha sin mötesplats på Notviken
 • 1882-10-15 Kungl Majt beviljar koncession på järnväg mellan Luleå och Gällivare
 • 1883 Första telefonledningen, Luleå och Altappen
 • 1883 Kajbygget på Svartön påbörjas
 • 1886 Valsverket på Altappen brinner ned
 • 1887-06-11 Stadsbranden förstör 75 gårdar och hus
 • 1888 Elevatorkajen tas i bruk på Svartön
 • 1888 Invigning av fattiggården, Kommunalhemmet, sedermera Sundsgården
 • 1888 Gymnastikbyggnad uppförs vid läroverket
 • 1888-03-12 Första malmtåget anländer
 • 1889 Frälsningsarmén etableras i Luleå
 • 1889 Sjömanskapellet, numera EFS, invigs

1890 - talet

 • 1892 Luleå tekniska skola startar sin verksamhet, sedermera Robertsviksskolan
 • 1893-12-03 Invigning av ny kyrka efter stadsbranden 1887
 • 1894 Passagerartrafik med tåg till Luleå
 • 1894 Kung Oscar II tillsammans med kronprins Gustaf (V) besöker Luleå
 • 1894 Epidemisjukhuset på Östermalm färdigställs
 • 1895-09-22 Luleå Ångsnickerifabrik på Oskarsvarv brinner ned
 • 1898 Yrkesbrandkår inrättas