Stadsingenjörer i Luleå 1864-1984

Från den förste till den siste


av Georg PalmgrenPris: 150 kr

 

Häftet är en genomgång av stadsmätningen i Luleå och de stadsingenjörer som verkat i Luleå från år 1864 fram till 1984.

Tillbaka


Sidor: 144                                                      

Teknik: Limmat häfte

Utgivare: Luleå kommun

Utgivningsår: 2006

Distribution: Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum         

 

  1. Häftet kan köpas på Stadsarkivet, endast kontanter. Vid utskick tillkommer porto och ev emballage. Köp under 130 kr faktureras inte.