Naturguiden

Den stora naturguiden till pärlorna i Luleå kommun

Thomas Öberg

 Pris: 50 kr

 

 Boken innehåller förutom naturpärlorna en fin beskrivning av hur landskapet bildades och naturen i stort inom Luleå kommun.

Sex fina kartblad från olika delar av kustlandet medföljer också. Bl a vandringsleder anges.

Exempel på ett kartblad som visar Råneå älvdal och Vitådalen:

Övriga områdeskartor:
Söder om Luleälven, Södra skärgården, Den nära naturen, Norra skärgården och Norr om Luleälven. 


Sidor: 143

Teknik: Inbunden

Utgivare: Luleå kommun 2006                 

Tryck: GTC Luleå

ISBN:

 

  1. Häftet kan köpas på Stadsarkivet, endast kontanter. Vid utskick tillkommer porto och ev emballage. Köp under 130 kr faktureras inte.