Material för nedladdning

Här kan du ladda ned material som skänkts till stadsarkivet för vidare kostnadsfri spridning.

Se lantmätare Georg Palmgrens skrifter  (som bland annat berättar varför Luleå stad ser ut och heter som det gör idag)
Se historiska artiklar 

Bygdekrönka från Lule älvdal

Krönikan berättar hur den lokala muntliga traditionen beskrivit de hur första jordbrukarna slog sig ned i Luleåtrakten. Sedvänjor och talesätt beskriver vardagsliv och nödår från medeltiden och framåt.

Berättelserna är nedskrivna 1933-1934 av Hjalmar Palmgren, sk ortsmeddelare. Han anlitades av Nordiska muséet för att göra etnologiska undersökningar om sedvänjor i Norrbotten.

Se Bygdekrönika från Lule älvdalöppnas i nytt fönster

Livsmedels- och diversehandlare i Avan
Vid en röjning på vinden hos en av Avanborna
hittades en "Cassabok från Selets bruk 1856".

Det är utgångspunkten för Jan-Erik Nordströms nya
skrift om handeln i Avan och däromkring på 1800- och 1900-talen.

Ladda nedöppnas i nytt fönster

Tidningen Av och An
Tidningen gavs ut av Avans intresseföreningen
under åren 2007 -2015.


Redaktör Jan-Erik Nordström

Ladda nedöppnas i nytt fönster

Företag i Bergnäset 1947 - 1958
Jan Erik Nordström, häfte om företag på
Bergnäset 1947-1958.

Under perioden fanns på Bergnäset ett åttiotal företag som caféer, kiosker, frisörer och mycket annat.

Mejla på adressen stadsarkivet@lulea.se
så skickar vi den.