Luleå stads donationsjord    

 

av Georg Palmgren


Pris: 50 kr

 

 Förteckning över innehavare av Luleå stads donationsjord inom den gamla stadsplanen som år 1901 delgivits stämning med yrkande av bättre rätt till gatumark m m.


 

Sidor: 43

Teknik: Limmad

                                ;

        


  1. Häftet kan köpas på Stadsarkivet, endast kontanter. Vid utskick tillkommer porto och ev emballage. Köp under 130 kr faktureras inte.