Jordbruk i Luleå stad i mitten av 1800-talet

inklusive 1832 års jordrannsakning


av Georg PalmgrenPris: 40 kr

 

 

Om jordbruk och boskapskötsel m m i Luleå stad i mitten av 1800-talet, samt 1832 års jordrannsakning.

Sidor: 40                                                     

Teknik: Limmat häfte

Utgivare: Luleå kommun

Utgivningsår: 2004

Distribution: Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum      

 

  1. Häftet kan köpas på Stadsarkivet, endast kontanter. Vid utskick tillkommer porto och ev emballage. Köp under 130 kr faktureras inte.