Gammelstad
- en plats i världen     

 

av Kjell Lundholm


Pris: 280 kr

 

Ur baksidestexten:

"Gammelstad är inte bara Luleå gamla stad, inte bara ett sockenscentrum genom århundraden i Luleå älvdal, inte bara och då i nutid ett världsarv. Det är också vid sidan av allt det turistiska och historiska en plats för livets levande människor, en plats för samhällsomvandling, en plats där resenärer och kulturimpulser har mötts, helt enkelt en plats i världen.

Visst kan man tala om sjötrafik, landhöjning, stadsgrundande, kyrka och kyrkstugor. Alternativt kan det gälla krig och ockupation, järnvägsbygge eller hur den ursprungliga kyrkbyn växte ur ringformigt till ett modernt samhälle. Eller varför inte tala om de fattiga och att bondebygden var bosättningens ekonomiska grund. Vi kan också ge oss ut på vandring i den miljö, där Lulevägen tillhandahåller exempel på de som levat och bott vid en enskild sträcka av kustlandvängen. Andra smakprov finns; Stadsön, ett område som övergått frång bondebygd till förortslandskap. Kanske vi även önskar stanna upp inför jämförelsen mellan Gammelstad och Visby, platser där utvecklingen och den dagliga tillvaron styrs av utnämningen till världsarv. Från kulturmiljön i norr får vi slutlign möta en serie dagboksfunderingar om människor och utblickar."

Gammelstad - en plats i världen har skrivits av Kjell Lundolm, tidigare landsantikvarie i Norrbottens län, som redan i ett 30-tal skrifter behandlat Norrbottens och Nordkalottens historia."

Sidor: 230

Teknik: Inbunden

Utgivare: Nederluleå hembygdsförening 

Repro: Luleå Grafiska, april 2013                               ;

        
ISBN:
978-91-976982-4-5


  1. Boken kan köpas på Stadsarkivet, endast kontanter. Vid utskick tillkommer porto och ev emballage. Köp under 130 kr faktureras inte.