gammal uppslagen bok

Beslut för 100 år sedan

På 1860-talet trädde de sk kommunal- lagarna i kraft. Det brukar räknas som starten på kommunernas historia i Sverige.

År 1864 inrättades stadsfullmäktige i Luleå. Det första fullmäktigesammanträdet hölls i det då nybyggda rådhuset. Rådhuset stod där stadsparken ligger idag. 

På det första mötet beslutades bland annat att staden skulle ta över fattigvården från kyrkan och något år senare beslutades att de första gatlyktorna skulle sättas upp.

Under åren 1908-1914 fanns följande styrelser och nämnder i Luleå stad;

  • Stadsfullmäktige       
  • Drätselkammaren
  • Brandstyrelsen
  • Byggnadsnämnden
  • Fattigvårdsstyrelsen
  • Hamndirektionen
  • Hälsovårdsnämnden       
  • Skolstyrelsen

•  Barnavårdsnämnden 
•  Undervisnings- och
    uppfostringsnämnden    


Protokoll förda för 100 år sedan:

Protokoll från 1917

Protokoll från 1916

Protokoll från 1915

Protokoll från 1914

Protokoll 1909-1916 (årsvisa)

Här hittar du alla protokoll för ett år i samma pdf-dokument. Det gör det enklare att söka information via sökfunktionen.