Elever ur avgångsklass från 1957 hjälper till

Elever ur en avgångsklass 1957 från Luleå kommunala Flickskola med Elisabeth Lalander(t v) i spetsen, hjälper oss att identifiera sina klasskamrater på klasskort.

Luleå kommunala flickskola var verksam 1933-1967. Från och med höstterminen 1968 gick verksamheten upp i Hermelinskolan.