Förfallstrafiken går under våren/hösten fram tills dess att isarna bär.

  • Förfallstrafiken är endast för dig som är folkbokförd och reellt boende på vissa av skärgårdens öar.
  • Förfallstrafiken har ingen tidtabell. Endast förbokad trafik.
  • Returresa kan inte garanteras.
  • Syftet med förfallstrafiken är proviantering.
  • Trafiken genomförs med svävare. Skärgårdsföreningen har i samråd med fritidsförvaltningen möjlighet att sätta in helikopter vid svåra förhållanden.
Återställ
Boka förfallstrafik