Utveckling

Arbetet med att utveckla destinationen Bottenvikens skärgårdlänk till annan webbplats och samordna kommunala resurser började 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten arbetade fram en gemensam strategi för Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. I arbetet deltog även region Västerbotten. Strategin har varit vägledande för arbetet i det kommunsamarbete som idag sker mellan Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda med fokus på skärgårdsutveckling.

Under 2014 har en revidering av strategin arbetats fram med en plan för den fortsatta skärgårdsutvecklingen i området fram till 2020.

Frågor som kan drivas av kommunerna gemensamt kan exempelvis vara:

  • Genomförande av strategin
  • Planering och samordning av drift
  • Destinationsmarknadsföring
  • Upphandling
  • Söka och driva egna projekt (EU mfl)
  • Tillgodose lika servicenivå i hela området
  • Skapa nätverk, sprida idéer och verka för erfarenhetsutbyte
  • Säsongsförlängning.

Strategi

Vill du ta del av strategiarbetet hittar du dokumenten nedan:

Strategi: Bottenvikens skärgårdlänk till annan webbplats