Småbåtshamnar

Det finns ett 40 tal småbåtshamnar i Luleå kommun, dessa hamnar drivs av olika föreningar. Nedan hittar du kontaktuppgifter till respektive förening.

1992 överläts alla kommunägda hamnar till småbåtshamnsföreningar som bildades för att driva och förvalta hamnarna. Luleå kommuns inriktning sedan dess har varit att kommunen ska stimulera och underlätta för andra aktörer att upprätta och utöka hamnar för fritidsbåtar.

Återställ
Norra skärgårdens småbåtshamnar
Återställ
Stadsnära småbåtshamnar
Återställ
Södra skärgårdens småbåtshamnar