Småbåtshamnar

Det finns många småbåtshamnar i Luleå skärgård, dessa hamnar drivs av olika föreningar. Nedan hittar du kontaktuppgifter till respektive förening.

1992 överläts alla kommunägda hamnar till småbåtshamnsföreningar som bildades för att driva och förvalta hamnarna. Luleå kommuns inriktning sedan dess har varit att kommunen ska stimulera och underlätta för andra aktörer att upprätta och utöka hamnar för fritidsbåtar.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till föreningarna som tillhandahåller och underhåller båtplatser i Luleå Kommun.

Minimera
Småbåtshamnar

Alhamn byaförening
Ingen kontaktperson

Bensbyn hamnförening
Kontaktperson: Göran Sandström
Tel: 0920-25 94 95
 
Bergnäset hamnförening
Kontaktperson: Matts Rehnström
matts.rehnstrom@gmail.com
Tel: 0920-22 33 42 eller 070-528 52 61

Brändöns småbåts- och fiskehamnsförening
Kontaktperson: Sture Josefsson
Tel: 070-563 31 66     
 
Brändön konferens och fritidsby
Kontaktperson: Göran Widén
Tel: 0920-741 00
 
Brändöns hamnförening
Kontaktperson: Ordförande Fredrik Persson
brandohamnforening@gmail.com
Tel: 070-673 33 99
 
Brändön Lillvarpets båthamn 
Kontaktperson: Staffan Grahn
Tel: 070-271 19 01 - 0920-25 90 02
 
Brändön Stormviken
Kontaktperson: Ordförande Kent Stahre

Ettans båtshamn
Kontaktperson: Fredrik Erlandsson
Tel: 0920-22 80 25

Gamla färjlägets hamnförening
Kontaktperson: Anders Bylund
Tel: 0920-652 79

Getholmskatan
Getholmskatans småbåtshamnförening
Kontaktperson Göran Agnér
Tel: 0920-623 50
 
Granudden, Bergnäsetlänk till annan webbplats
Inom bevakat område och med goda parkeringsmöjligheter.
Vänligen se hemsidan för mer information.

Hagavikens hamnförening länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktperson: Åsa Thomtén Jacobsson
info@hagavikenshamn.se

Halsö-Kallviken hamnförening
Kontaktperson: Bo Öström
 
Hindersöstallarnas hamnförening länk till annan webbplats
Kontaktperson: Ordförande Jon Andersson
 
Junköns småbåtshamnar
Kontaktperson: Willy Olsson
 
Jämtöavan hamnförening
Kontaktperson: Göran Åberg
Tel: 070-299 82 16

Jämtösundet
Byarådet
 
Kallax fiskehamnsföreninglänk till annan webbplats
Kontaktperson: Stig-Anders Lindgren
Tel: 0920-644 90
 
Kallaxskärgårdens samfällighetsförening länk till annan webbplats
Kontaktperson: Anders Olsson
Tel: 070-640 49 63
 
Kängsön, Råneå båtklubblänk till annan webbplats
Båthamn med 205 platser och en gästhamn med 5 platser.
Förtöjning: bom/längsskepps
Hamndjup: Ca 2 m.
Hamnservice: Färskvatten, el, hushållssopor, torrdass, trailerramp och mastkran.
Övrigt: Klubbstuga med kök för uthyrning till sällskap på upp tilll 50 pers. Klubbstugan bokas på Medborgarkontoret i Råneå tel 0924-575 00.
Kontakt: Råneå Båtklubb, Box 77, 955 22 Råneå.
 
Likskär
Kontaktperson Rolf Burwall
 
Lövskär fiskehamnsförening
Kontaktperson: Leif Holmberg
 
Lövskärs småbåtshamnföreninglänk till annan webbplats
Kontaktperson: Donald Ericsson
Tel: 070-577 96 30
 
Måttsunds hamnförening
Kontaktperson: Ordförande Mattias Alman
Tel: 0920-343 43
 
Måttsund Skatabryggans hamnförening
Kontaktperson: Bertil Öström
Tel: 0920-342 11
 
Möröns småbåtshamnförening
Kontaktperson: Lars-Göran Andersson,
Sakrislundsvägen 27, Mörön 975 92 Luleå
Tel: 0920-321 90, 070-666 55 08.

Notvikens båt och hamnförening
Kontaktperson: Kjell Bäckström

Persö båthamnförening
Kontaktperson: Ordförande Anders Frimodig
Tel: 070-555 67 48

Seminariet, Luleå
Kontaktperson: Mikael Garney
Tel: 0920-22 56 90
 
Skurholmsfjärdens bryggförening
Kontaktperson: Ordförande Per-Arne Holmqvist

Snickarstrands hamnintresseförening
Kontaktperson: Ordförande Sture Enström

Storbrändöns väg- och hamnsförening
Kontaktperson: Lennart Wikslund
Tel: 070-637 34 38
 
Strömören, Luleå kommun 
Kontaktperson: Birgitta Nilsson
Tel: 0920-29 40 04

Sundoms båthamn
Sundoms byalag
 
Svartöstadens båt och hamnsföreninglänk till annan webbplats
Kontaktperson: Ordförande Mats Jakobsson
Tel: 070-55 00 917
 
Örnabben hamnförening länk till annan webbplats
Kontaktperson: Björn Karlsson
Tel: 0920-23 08 01, 070-586 05 16