Luleåsparker- rum för hela året 


Guide till Luleås parker

Luleås parker - rum för hela året, är en broschyr som ska guida stadens medborgare och dess turister till Luleås parkområden året runt.

I texterna, som finns både på svenska och engelska får du bland annat ta del av stadsflyttens historia, vilka träslag och skulpturer som finns i parkerna samt hur de är anlagda och strukturerade.

Broschyren har tagits fram av Tekniska förvaltningens avdelning Park och natur tillsammans med Thomas Öberg, Natur i norr. Till en kostnad av 20 kr finns den att köpa vid Stadshuset och Stadsbyggnadsförvaltningens receptioner, stadsarkivet samt turistbyråerna vid Kulturens hus och Gammelstad.

Broschyren finns även som en gratis PDF. Klicka på länken eller på bilden för att läsa den.