Upplev historiens vingslag i stadens parker

I samband med ett medborgarförslag 2007 lyftes idén att skyltsätta vissa intressanta platser runt gångstråk och i Luleås parker. Vi har arbetat vidare med förslaget och tillsammans med konsultgruppen Landskapsarkeologerna tagit fram bakgrundsfakta.
Syftet är att på ett informativt och lättillgängligt sätt åskådliggöra historiens vingslag. Det har resulterat i att du idag kan man vandra runt och ta del av historisk information i våra parker.

Historieskylt intill stranden på Gültzauudden.

I Stadsparken beskrivs stadens tillväxt, Rådhustorget och "Sista stadsbranden" (3 skyltar). Vid Gültzauudden beskrivs det gamla rådhuset samt historia kring kallbadhus, restaurangen på höjden, hoppbacken, varvsplatsen, sågverksepoken och jubileumsutställningen 1921 (9 skyltar).

Vid gamla Färjeläget och västra Stranden informeras om färjan "Trafik" samt varvs- och industrihistoria (3 skyltar). I Hermelinssparken berättas om parkens botaniska kvaliteter och vid Hermelinsstatyn historien om Samuel Hermelin (2 skyltar). Vid statyn "Flicka med boll" tas Floras kulles historia upp (1 skylt) och vid Malmudden beskrivs bakgrunden till Brogatan (1 skylt).

Totalt finns det 19 skyltar och länk till kartbild och fördelning av skyltar hittar du här.

En försmak får du genom att läsa bifogade dokument;
Hoppbacken på Gultzauöppnas i nytt fönster
Samuel Gustav Hermelinöppnas i nytt fönster
Stadsparkenöppnas i nytt fönster