Nyplantering och föryngring

Illustration: TEMA

Illustration: TEMA

Hermelinsparken fortsätter att utvecklas och ska få ännu en uppfräschning. Anledningen är att många av träden, mestadels björkarna, är för gamla och blivit murknade inifrån. Därför behövs en föryngring av trädbeståndet i parken vilket i sin tur innebär att de äldsta träden och buskarna tas ned och ersätts med nya plantor.

Den 20 maj börjar Stadsbyggnadsförvaltningens parkavdelning med nedtagningen av björkar i parkområdet och i samma veva genomförs rensning av buskagen.

Veckan därpå startar entreprenören VägSäk AB med det stora arbetet i parken. Då ska åldrade träd och buskar tas bort och ersättas med nytt. Bland de träd som ska tas ned ses Björk, Poppel, Hägg, Gran och olika buskage.

Av befintliga träd är det endast de träd som är betraktade som bevaransvärda av Luleå kommun som är sortbestämda i planen.

Av befintliga träd är det endast de träd som är betraktade som värda att bevara som är sortbestämda i planen. Programhandling | Tema landskapsarkitekter 2011-01-26

Nytt liv och ny energi

Återplanteringen sker med träd som ska ge ny energi åt växtligheten och grönskan. Längs Köpmangatan kommer till exempel ett 60-tal nya björkar att förstärka inramningen av parken. I parkområdet planteras ett 30-tal vårtbjörkar (Betula Pendula Finlandia) tillsammans med Rödbladig Glasbjörk, Lärk, Silverpil, Hägg, Rönn, Bergskörsbär och Aplar.

Sammantaget är det ca 2000 växter som ska nyplanteras i parken, och då är, förutom träden ovan, buskar och perenner inräknade.

Vision: Hermelinsparken är Luleås finpark. Likt en pärla: något klassisk och tidlös som uppskattas och används av många. Parken är Luleås äldsta park och är anlagd slutet av 1800-talet. Även om moderna tillägg adderas ska parkens ursprung synas.I Hermelinsparken promenerar och vilar besökaren i och känner sig trygg. I alla åldrar, alla tider på dygnet.Hermelinsparken är inte bara en finpark utan även ett arboretum där besökaren kan se olika arter av buskar, träd såväl som perenner. Besökaren kan också se hur växtmaterial kan användas:friväxande, tuktat, tätt planterat i grupp eller som fri solitär.Hermelinsparken har ett samlat yttre med en inre mångfald: Nyträdplantering mot omgivande gator ger en stadig inramning.

Vision: Hermelinsparken är Luleås finpark. Likt en pärla: något klassisk och tidlös som uppskattas och används av många. Parken är Luleås äldsta park och är anlagd i slutet av 1800-talet. Även om moderna tillägg adderas ska parkens ursprung synas. I Hermelinsparken promenerar och vilar besökaren och känner sig trygg. I alla åldrar, under alla tider på dygnet. Hermelinsparken är inte bara en finpark utan även ett arboretum* där besökaren kan se olika arter av buskar, träd såväl som perenner. Besökaren kan också se hur växtmaterial kan användas: friväxande, tuktat, tätt planterat i grupp eller som fri solitär. Hermelinsparken har ett samlat yttre med en inre mångfald. Plantering av nya träd mot omgivande gator ger en stadig inramning. * Arboretum är en typ av botanisk trädgård. Programhandling | Tema landskapsarkitekter 2011-01-26

Orientering om projektet

Projektet som startas i maj 2019 innebär att befintlig park byggs om så att den kan driftas och underhållas mer rationellt och långsiktigt till en lägre kostnad. Parken kommer att bli mer tillgänglig genom de funktioner som förbättras och tillförs. Det i sin tur kommer att öka användning och därmed attraktiviteten i området.

- Vi satsar även på ny, bättre belysning för att öka tryggheten, säger David Savilahti, projektledare för arbetet i Hermelinsparken.

Tillgängligheten viktig

Projektmålen är att parken tillgänglighetsanpassas för människor med
funktionshinder, i första hand beträffande syn eller rörelseförmåga.
Parkens avgränsningar ska göras vackra och ändamålsenliga och entréerna tydliggörs. Parken ska innehålla rumsligheter i olika storlekar och olika innehåll och ha öppna ytor. Parken ska vara vacker att vistas i och se på från ovan, den ska bestå av flera olika rum men ska ses som en helhet.

Anrik park bevaras och upprätthålls

Bildbeskrivning: Storgatan mot Residenset. Till vänster blivande Museiparken och till höger Hermelinsparken. Tryckt på vykortet: "Äkta fotografi 21641 Luleå. Stadsparken. Fotograf okänd. Foto från ca 1920.

Bildbeskrivning: Storgatan mot Residenset. Till vänster blivande Museiparken och till höger Hermelinsparken. Tryckt på vykortet: "Äkta fotografi 21641 Luleå. Stadsparken. Fotograf okänd. Foto från ca 1920.

Hermelinsparken anlades under 1860–70 talen och tillhör därmed första generationen av offentliga parker i Sverige.

Historiskt parkområde

Hermelinsparken är därmed Luleås äldsta park och, med sina 2 hektar, största anlagda park. Den anlades 1870 som stadsträdgård vilket även är orsaken till att den närliggande gatan heter Trädgårdsgatan. Parkens eget namn fick den från Samuel Gustaf Hermelin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Det är viktigt att bevara och upprätthålla parkens historiska förankring men med vissa moderna tillägg, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som är med i projektet om Hermelinsparkens upprustning.
I den andan kommer även den anrika fontänen framför Norrbottens museet att upprustas och nya munstycken till vattenkaskaderna skall monteras.

I projektgruppen har man arbetat mycket med hur man bäst kan anpassa ytorna så att de kan användas för aktiviteter, dels genom att skapa kuperade ytor, dels genom att flacka ut passagerna in mot parken.
- Vi vill att parken ska vara fylld av liv och rörelse för alla. Där ska man till exempel kunna ha picknick, se på uppträdanden och besöka julmarknader, säger Michael Öhman.

Upprustningen av Hermelinsparken ska enligt plan vara genomförd och klar till slutet av september 2019.

Kontakt

Projektledare för arbetet i Hermelinsparken:

David Savilahti, avd investering Stadsbyggnadsförvaltningen
david.savilahti@lulea.se
Tfn vx: 0920 45 30 00

Översikt och innehåll/Programhandling

Senaste fällningen gjordes 2015

Berört område av trädfällning i Hermelinsparken våren 2015.

När de gamla björkarna fälldes 2015, vilket gjordes innan knoppningen startade, kom en helt annan växtlighet att ta plats i den anrika parken.

Nya träd planterades och Trädgårdsmästarna valde då sorter som till exempel Skogslönn, Skogsalm, Skogslind och Blågran.

Nyplanteringarna gjordes även då för att säkerställa en långsiktig hållbar förvaltning av parken för framtida generationer.

Sortimentsträdgård

Förutom de vanliga blomsterkreationerna du kan hitta i parken finns det även en sortimentsträdgård. Här kan du inte bara insupa alla härliga dofter och synintryck utan även intressanta fakta genom de informativa skyltarna vid planteringarna. De växter du kan botanisera bland är främst tåliga perennerlänk till annan webbplats som lämpar sig bra i Norrbotten men även ettåriga växter samt buskar och träd.

Vill du läsa mer om parken och dess historia kan du ta del av vårdprogrammetlänk till annan webbplats.

Återställ
Information om några av de träd som planterats