Floras kulle

Längst österut efter Storgatan, vid Luleå busstation, hittar du Floras kulle. Namnet sägs komma från en kvinna vid namn Flora som testamenterade området till Luleå Kommun med villkoret att det skulle få förbli ett grönområde.

Floras kulle idag

Idag är parken en populär mötesplats i staden. Här kan du under sommarmånaderna ha en picknick i gräset, beundra färgsprakande planteringar eller bara beskåda alla de människor som passerar på dess vältrafikerade gång och cykelväg.

Lekplats

En populär del av parken är dess lekplats. Här kan barnen gunga, snurra och klättra på den moderna lekutrustningen medan föräldrarna sitter bekvämt på de vindskyddade bänkarna.

Innan 1930-talet

Park och lekplats blev Floras kulle runt 1930. Innan det var Floras kulle en stor öppen plats dit det kom hästskjutsar från landsbygden med varor till staden. Här omlastades gods mellan landsväg och järnväg och ibland gavs det plats för cirkus och tivoli.