Boulognerskogen

Bakom Östra skolan längs Lulsundsgatan ligger Boulognerskogen. Boulognerskogen är ett förpliktigande namn, hämtat från Paris stora skogspark. Den utgörs av ett parti tallskog, sparad 1922 som parkområde. Dess värde är högt, nära både skola och förskola samtidigt som det är långt från omgivande större skogar.