Bohnsackparken

Nya mötesplatser i Luleå är anlagda längs Skurholmsfjärden norra strand. Bohnsackparken blev namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen.

Bohnsackparken är en del i projekt Östra Länken och anlades över de nya VA ledningarna som lades i området under åren 2014-2017.

Återställ
Snabba fakta om parken
Återställ
Bohnsack
Återställ
Bildspel parken maj 2017
Återställ
Blommor och blad i nya parkområdet
Återställ
Barklös Sträfse