Seminarieparken/Cedern / Cedern

Det här är platsen om du har vitsippsabstinens! Till ljudet av barn som leker i parkens lekplats kan du i början av maj finna vitsippor, blåsippor och gulsippor i full blom. Det kan vi tacka nitiska biologilärare vid det gamla seminariet för!

Skolträdgårdens tidevarv

I landets skolor var skolträdgårdar en självklarhet fram till 1950-talet. Här skulle skolbarnen lära sig odla frukt och grönsaker för att bli friska, ordningsamma, skönhetsälskande och ekonomiskt medvetna. År 1890 hade 65 % av landets 2000 skolor någon form av skolträdgård. Till Luleås folkskoleseminarium från 1907 hörde en trädgård som läromedel för de blivande lärarna. Här planterades köksväxter och prydnadsväxter, men också sydligare buskar och trädslag som ask, ek, hagtorn, lind, lönn, oxel och poppel. Flera av dem lever än idag. Vid seminariet skulle de blivande lärarna få gedigna biologi- och trädgårdskunskaper till nytta för barnen.

Luleås vitsippsbacke

Efter att seminariet lades ned har bebyggelsen steg för steg knaprat in på parkmarken. Nu finns bara förvildade rester kvar i kvarteret Cedern och den gamla Seminarieparken. Vid en damm nära Skurholmsfjärden finns ännu en riktigt sydsvensk vårflora med vitsippor. Andra arter att leta upp är sibirisk nunneört, gulsippa, blåsippa, strutbräken, getrams, ängsruta, röda vinbär, kirskål, mörkt kungsljus och kungsljus. Pestskråp med sina stora paraplyblad är också en kvarleva från den gamla parkanläggningen.

Sidan uppdaterades den 1 oktober 2019