Residensparken

Residensparken är en del av centrumhalvöns största sammanhängande grönområdet där den samspelar bland annat med Gültzauudden. En artrik och vacker park intill residenset.

En park med många växter

Residensparken har en varierad miljö med många olika trädslag och intressanta växter. Här växer bland annat blåsippa, vitsippa och gulsippa
invid en gammal stengärdsgård. Parken sluttar ned mot älven och har slänter och terasser. Här finns också en allé ned mot älven med en brygga längst ut. Längs älven finns en stig som på grund av landhöjningen idag ligger en bra bit från stranden.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023