Kanalparken

Nya mötesplatser i Luleå är anlagda längs Skurholmsfjärden norra strand. Kanalparken blev namnet på parkområdet vid Lulsundskanalen.

Kanalparken som är delad i två områden är en del i projekt Östra Länken och anlades över de nya VA ledningarna som lades i området under åren 2014-2017.

Sidan uppdaterades den 11 oktober 2023