Domkyrkoplanen

Området kring domkyrkan kopplar till Stadsparken och består till största delen av gräsytor, en del spridda träd och björkrader runt om. Domkyrkoplanen ägs av Svenska kyrkan.

Här hittar man bland annat ett av stadens finaste klätterträd försmå barn. Platsen och gatans trädrader har potential att fungera som en representativ entré och koppling till såväl Domkyrkoområdet som Stadsparken.

Sidan uppdaterades den 2 januari 2023