Kyrkan syns till vänster med domkyrkoparken till höger med gräsmatta och träd

Domkyrkoplanen

Området kring domkyrkan kopplar till Stadsparken och består till största delen av gräsytor, en del spridda träd och björkrader runt om. Domkyrkoplanen ägs av Svenska kyrkan.

Här hittar man bland annat ett av stadens finaste klätterträd försmå barn. Platsen och gatans trädrader har potential att fungera som en representativ entré och koppling till såväl Domkyrkoområdet som Stadsparken.

Ett stort träd som har låga grova grenar. Ett riktigt klätterträd

Ett perfekt klätterträd med många låga grova grenar

I hörnen finns stentrappor som leder upp till parken

I hörnen finns stentrappor som leder upp till parken

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023