Ingång till Cederparken från vägen. Gräsytor och stora träd.

Cedern

Centralt belägen på Östermalm i Luleå hittar du Cedern som fått sitt namn efter kvartersnamnet. Det är en skogspark med gröna gräsytor.

Park för lek

I denna lilla stadsdelspark finns möjlighet till pulkaåkning, lek i lekparken och aktiviteter på den stora grönytan. Den är en grön oas centralt belägen på Östermalm i närheten av både villabebyggelse och flerbostadshusbebyggelse. Den kantas av gator och används därför ofta som genväg för gående.

Två fotbollsmål är uppställda på gräsytan i parken

Parken Cedern har alltid varit en park för aktivitet. Här står fotbollsmålen redo.

I parkens ena enda växter tallarna höga och har många stigar att vandra efter

I parkens ena enda växter tallarna höga och har många stigar att vandra efter

I parken finns en lekplats med klätterställningar och annan lekutrustning

I parken finns en lekplats med klätterställningar och annan lekutrustning

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023